7 raukområden på Gotland

Naturens egna stenskulpturer raukar är ett vanligt fenomen på Gotland, de finns i alla väderstreck. Raukarna har bildats och formats genom erosion av väder och hav, mjuka bergarter har brutits ned och kvarstår gör den hårda kalksten som raukarna utgörs av. Än idag pågår erosion av den gotländska kusten. I sinom tid, om än långsamt, kommer därför nya raukar att skapas. Här är sju exempel på spektakulära raukområden som går att uppleva redan idag.

1. Folhammar

Naturreservatet Folhammar i Ljugarn på Gotlands östkust hyser ett stort antal raukar på ett cirka 500 meter långt kustavsnitt. Raukarna är upp till sex meter höga och omgärdade av klapperstensstränder.

Folhammar. Foto: Linda Dahlström
Folhammar. Foto: Linda Dahlström

2. Digerhuvud

Sveriges största sammanhängande raukområde finns i naturreservatet Digerhuvud på norra Fårö. Området är cirka 3,5 kilometer långt och omfattar flera hundra raukar. Raukarna varierar mellan cirka 1-8 meter i höjd, de flesta står på en stenstrand, några en bit ut i havet.

Digerhuvud. Foto: Linda Dahlström
Digerhuvud. Foto: Linda Dahlström

3. Lergrav

I naturreservatet Lergrav på norra Gotland finns ett 60-tal raukar, bland annat den ovanliga Lergravsporten. Raukarna står intill havet en bit upp på land, i sluttningen nedanför Lergravsberget.

Lergravsporten, Lergrav. Foto: Linda Dahlström
Lergravsporten, Lergrav. Foto: Linda Dahlström

4. Jungfrun

Gotlands högsta rauk är Jungfrun, som återfinns på en brant kustklint i naturreservatet Jungfrun i Lickershamn cirka tre mil norr om Visby. Rauken Jungfrun når 12 meter över den platå den står på och 26 meter över havet. I närheten av Jungfrun finns även ett raukområde på land.

Jungfrun. Foto: Linda Dahlström
Jungfrun. Foto: Linda Dahlström

5. Holmhällar

På södra Gotland finns Holmhällar naturreservat. I naturreservatet finns ett cirka en kilometer långt och upp till 40 meter brett raukområde. Raukarna står tätt och är upp till fem meter höga.

Holmhällar. Foto: Linda Dahlström
Holmhällar. Foto: Linda Dahlström

6. Hoburgen

En av Gotlands mest berömda raukar är Hoburgsgubben, som huserar på klinten Hoburgen allra längst söderut på Gotland. I en viss vinkel liknar rauken ett manshuvud i profil, därav har den fått sitt namn.

Hoburgsgubben, Hoburgen. Foto: Linda Dahlström
Hoburgsgubben, Hoburgen. Foto: Linda Dahlström

7. Langhammars

På nordligaste Fårö ligger Langhammars naturreservat med ett raukområde som omfattar cirka 50 raukar. Raukarna står på en klapperstensstrand, omgivna av ett mycket kargt landskap, och några av dem är mer än 8 meter höga. På området finns en rauk som inofficiellt kallas ”Langhammarsgubben”.

"Langhammarsgubben", Langhammars. Foto: Linda Dahlström
”Langhammarsgubben”, Langhammars. Foto: Linda Dahlström

 

Besök även vloggen Gotland5min för att uppleva mer av Gotlands magi och få fler tips på platser att besöka.

5 kustvägar på Gotland

1. Stenkusten

Stenkusten kallas avsnittet mellan Bläse och Ar på norra Gotland. En knappt milslång, mycket gropig grusväg slingrar sig utmed kusten – den är såväl tidskrävande som tålamodsprövande. Men belöningen är stor. Stenkusten ger skäl för sitt namn och erbjuder fina vyer över lugna, karga stenstränder mot öppet hav.

Stenkusten. Foto: Linda Dahlström
Stenkusten. Foto: Linda Dahlström

2. Husrygg

Strax norr om Gotlands allra sydligaste punkt Hoburgen ringlar en kustväg utmed en rundformad klint kallad Husrygg. Husrygg ingår i ett 3 kilometer långt naturreservat med både ovanliga växter och sällsynta djur. Sträckan bjuder på mäktigt sceneri och naturen är mer frodig jämfört med norra Gotlands stenlandskap. Längs vägen finns bland annat Kettelvik stenmuseum.

Husrygg. Foto: Linda Dahlström
Husrygg. Foto: Linda Dahlström

3. Lauterhorn – Langhammar

Upplev Fårös speciella natur genom att ta kustvägen mitt på öns västra sida. Den smala, kurviga vägen går mellan Lauterhorn och Langhammars raukområde genom ett vindpinat landskap med stenstränder och krypande enbuskar, längs med Digerhuvuds raukområde och förbi Helgumannens fiskeläge. Ett flertal färistar, gallerbroar som hindrar djur att gå över, finns med ojämna mellanrum på vägen.

Langhammar. Foto: Linda Dahlström
Langhammar. Foto: Linda Dahlström

4. Strandpromenaden

Strandpromenaden i Visby är cirka 5 kilometer lång och går mellan Kallbadhuset vid hamnen och Snäck. Hela sträckan går att köra med cykel medan ett avsnitt av promenaden, mellan Kruttornet vid Almedalen och Visby lasarett norr om ringmuren, är avstängt för bilar. Vägen löper delvis utmed ringmuren och passerar bland annat bryggan vid Norderstrand, badplatsen Gustavsvik och fiskeläget Flundreviken.

Strandpromenaden. Foto: Linda Dahlström
Strandpromenaden. Foto: Linda Dahlström

5. Ekstakusten

På Gotlands västkust, mellan Sandhamn och öns västligaste udde Hammarudd, finns en väg med utsikt över Stora och Lilla Karlsö. Vägen går delvis genom Ekstakustens naturreservat, vars landskap domineras av strandvallar av grus och sten samt lågvuxen strandskog. Utmed sträckan finns bland annat två fiskelägen.

Ekstakusten. Foto: Linda Dahlström
Ekstakusten. Foto: Linda Dahlström