6 fakta och kuriosa om Visby ringmur

Många kanske vet att ringmuren i Visby är en av Sveriges största sevärdheter. Att den byggdes under andra halvan av 1200-talet, är 3,4 kilometer lång, har 27 bevarade marktorn och är en av de främsta orsakerna till att Visby utsetts till världsarvstad. Men visste du det här om ringmuren… ?

1. Kärleksporten

Mellan strandpromenaden och Botaniska trädgården lät sällskapet De badande Wännerna år 1872 ta upp en rundbågad port; Kärleksporten. Porten, som på insidan är fylld av kärleksförklaringar, är en populär plats för förlovning och bröllopsdagsfotografering. Men vad de flesta kärlekskranka besökare inte känner till är att namnet härstammar från att man på området innanför porten tjärade rep under medeltiden; tjärlek. Sedan dess har stavningen och innebörden av namnet romantiserats.

Kärleksporten. Foto: Linda Dahlström
Kärleksporten. Foto: Linda Dahlström

2. Dubbelansiktet

Ringmuren har en enda skulpterad utsmyckning – ett dubbelansikte placerat inuti Söderport, högt upp i det sydvästra hörnet.

Dubbelansikte, Söderport. Foto: Linda Dahlström
Dubbelansikte, Söderport. Foto: Linda Dahlström

3. Världsarv vs havsutsikt

På 1800-talet fanns en uteservering i Snäckgärdstornet i det nordvästra hörnet av ringmuren. För att besökarna skulle få fin utsikt togs en del av muren mot havet ned. Något som knappast skulle få ske med detta världsarv idag.

Snäckgärdstornet. Foto: Linda Dahlström
Snäckgärdstornet. Foto: Linda Dahlström

4. Visborgs slott

Längs ringmuren, från Skansport till det sydvästra hörntornet, låg tidigare Visborgs slott. Det byggdes under första delen av 1400-talet och var en av Nordens större borganläggningar. Idag finns nästan ingenting kvar av det. När danskarna lämnade Gotland 1679 och skulle överlämna ön till svenskarna sprängde de slottet i luften. Händelsen fyllde en viktig funktion för dagens Visby – stadsborna tog nämligen sten från slottet att bygga nya hus av, vilket gjorde att de flesta av stadens kyrko- och klosterruiner bevarades.

Visborgs slott. Foto: Linda Dahlström
Visborgs slott. Foto: Linda Dahlström

5. Stridsbevis

I en skyttespringa på fjärde våningen i Sankt Göransporten i norra delen av ringmuren sitter sedan medeltiden en slungsten fastkilad. Den är ett bevis för att muren faktiskt gjorde nytta som försvarsanläggning.

Sankt Göransporten. Foto: Linda Dahlström
Sankt Göransporten. Foto: Linda Dahlström

6. Land mot stad

Ringmuren uppfördes för att skydda Visbys medborgare mot fienden – och som fiende räknades den gotländska landsbygdens befolkning. I Visby fanns många köpmän och utanför staden många bönder som sysslande med handel och sjöfart – mellan dessa båda grupper rådde hård konkurrens och osämja. Mot slutet av 1200-talet fick bönderna inte längre delta i den internationella handeln. Ringmuren byggdes, som starkast och högst på landsidan, och alla varor från landsbygden belades med tull som betalades vid porttornen. Mot slutet av 1200-talet övergick bråket i ett inbördeskrig mellan land och stad. Visby gick segrande ur striden.

Visby ringmur, landsidan. Foto: Linda Dahlström
Visby ringmur, landsidan. Foto: Linda Dahlström

 

Besök även vloggen Gotland5min för att uppleva mer av Gotlands magi och få fler tips på platser att besöka.

14 fakta du kanske inte visste om Gotland

Djur och natur

 1. Det finns gott om fossil på Gotland eftersom ön är skapad av ett korallrev och berggrunden bildades under silurperioden, som började för 400 miljoner år sedan. Då låg Gotland vid ekvatorn.
 2. Gotland har cirka 800 km kust inklusive Fårö.
 3. Ön har en speciell flora och fauna med flera arter som endast finns på Gotland, såsom ormen gotlandssnok samt växterna brun ögontröst och gotlandssippa.
 4. Gotland är Sveriges hästtätaste län sett till antalet invånare, och det finns viltlevande gotlandsruss på Lojsta hed i söder.
 5. Ön har cirka 2000 soltimmar per år och är den plats som vunnit solligan flest gånger.

  Folhammar, Ljugarn. Foto: Linda Dahlström
  Folhammar, Ljugarn. Foto: Linda Dahlström

Kultur och fritid

 1. Det finns många gutniska lekar och idrotter – såsom pärk, varpa och stångstörtning – vilka tävlas i varje sommar under ”gutarnas olympiad” Stångaspelen. Många anser även att sällskapsspelet kubb är gotländskt och varje år hålls VM i kubb i Rone på sydöstra delen av ön.
 2. 1995 tog UNESCO upp Visby på listan över världens natur- och kulturarv.
 3. Det finns 92 medeltida kyrkor på ön, med kyrkokonst från olika tidsepoker, vilket gör Gotland till Sveriges kyrkotätaste kommun. Bara i Visby uppfördes under medeltiden 17 kyrkor, varav 13 av dem idag är ruiner och 1 är den intakta och välbesökta domkyrkan.
 4. Att brygga öns nationaldryck, hemölet Gotlandsdricka, är en tradition ända från järnåldern som i högsta grad ännu lever. Varje höst hålls VM i den ädla drycken på södra Gotland.

  Sankta Karins ruin. Foto: Linda Dahlström
  Sankta Karins ruin. Foto: Linda Dahlström

Historia

 1. Visby ringmur är den bäst bevarade stadsmuren i hela norra Europa.
 2. Gotland är ett av världens mest fornlämningstäta områden och har kallats ”världens största skattkista”. De äldsta spåren av människor man funnit är enstaka stenredskap och skelettdelar från grottan Stora Förvar på Stora Karlsö som är 9400 år gamla, och redan under stenåldern var platsen där Stora Torget i Visby är beläget idag bebodd. Från vikingatiden har över 750 silverskatter med mynt, armringar och andra smycken hittats. Flera skatter och en mängd andra föremål kan beskådas på Gotlands kulturhistoriska museum Fornsalen, vilket är Sveriges femte mest populära museum.

  Gravanläggning från stenålderns slut, Gnisvärd. Foto: Linda Dahlström
  Gravanläggning från stenålderns slut, Gnisvärd. Foto: Linda Dahlström

Turism och transport

 1. Ångbåttrafiken mellan Gotland och fastlandet startade i mitten på 1800-talet. En tur tog då 10 timmar, att jämföra med dagens tretimmars snabbfärjor. Den första moderna bilfärjan kom år 1955.
 2. Gotland har i snitt 1 930 000 resenärer och 860 000 gästnätter per år.
 3. Mot slutet av 1870-talet började järnvägar att anläggas på Gotland, men järnvägen lades ned 1960. Tack vara entusiaster i föreningen Gotlandståget kan man idag åter prova på att åka tåg på ön, mellan Dalhem och Roma.
  Färja, Gotland. Foto: Linda Dahlström
  Färja, Gotland. Foto: Linda Dahlström

   

Besök även vloggen Gotland5min för att uppleva mer av Gotlands magi och få fler tips på platser att besöka.